Ejercicio 2014

 • Model 200.Impuesto sobre Sociedades

  Impost sobre societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

 • Versió 1.01

  Es modifica el càlcul de la limitació en la compensació de les bases imposables negatives en casos de lleves per acord amb creditors no vinculats.

 • Versión para Windows Descarga de documento ejecutable  (14.698.520 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de archivo de procesamiento por lotes  (13.779.648 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de archivo de imagen de disco de Apple  (14.286.848 bytes)
 • Fichero comprimido (descomprimir y ejecutar el fichero .jar) Archivo comprimido ZIP  (12.882.594 bytes)
 • ATENCIÓ:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

  • L'Agència Tributària garantix que el programa d'ajuda PADIS 2014 descarregat des de la seua pàgina web no conté virus.És possible que algun antivirus l'identifique com a virus en el moment de la descàrrega o instal·lació.En este cas, per a poder completar la instal·lació del programa d'ajuda, utilitze les opcions que proporcione el mateix antivirus.

   Execució fent servir el fitxer comprimit

   1.Descarregue el fitxer comprimit ZIP i descomprimisca en una carpeta anomenada l'AEAT dins de la seua unitat principal.*

   (per exemple, "C:/AEAT" en sistemes operatius Windows, "Aplicacions/AEAT" en sistemes operatius MacOSX o "/inici/usuari/AEAT" en sistemes operatius Linux).

   * Si no té la carpeta "AEAT" és necessari crear-la.

   2.Des de la carpeta AEAT accedisca a la carpeta Sociedades 200-2014 i execute el fitxer soc200.jar