Ejercicio 2013

 • Model 200.Impuesto sobre Sociedades

  Impost sobre societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

 • PER A LA CONFECCIÓ, AMB EL PROGRAMA D'AJUDA DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, DE DECLARACIONS CORRESPONENTS A AGRUPACIONS D'INTERÉS ECONÒMIC (Clau 013) QUE APLIQUEN EL RÈGIM D'ENTITATS NAVILIERES EN FUNCIÓ DEL TONATGE (Clau 022) POSEN-SE EN CONTACTE AMB EL SERVEI DE CONSULTES INFORMÀTIQUES (telèfon 901 200 347, també disponible el telèfon 91 75 75 777) PER A REALITZAR LA PRESENTACIÓ.

 • Versión 1.00

  Versió 1.10

  Se'n millora el funcionament per als caràcters d'entitat 009, 010, 024, 025, quan tinguen contingut les correccions fiscals a les caselles 363 o 364 de la pàgina 12.

  S'incorpora la possibilitat d'autenticació amb servidor intermediari.

  Versión 1.20

  Se'n millora el funcionament de la pàgina 18 BIS per a les entitats amb caràcters 009, 010, 024 o 025.

  Es millora l'emplenament de la casella 040 per a incloure, a més l'any actual, també al següent.

 • Versión para Windows Descarga de documento ejecutable  (13.162.008 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de archivo de procesamiento por lotes  (12.247.040 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de archivo de imagen de disco de Apple  (12.750.848 bytes)
 • Fichero comprimido (descomprimir y ejecutar el fichero .jar) Archivo comprimido ZIP  (11.346.187 bytes)
 • Actualización de versión.(Només en el cas de tindre instal·lada alguna versió anterior)

 • Actualització a la versió 1.20
 • ATENCIÓ:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

  • Execució fent servir el fitxer comprimit

   1. Descargue el fichero comprimido ZIP en una nueva carpeta dentro de X:\AEAT\
   2. Entre a la carpeta creada, descomprimisca l'arxiu descarregat i execute el fitxer soc200.jar