Societats i impost sobre la renda de no residents

 • Per a facilitar la confecció, modificació i presentació de la declaració de Societats i Impost sobre la Renda de No Residents, s'utilitzarà el Servei tramitació de declaració (Societats WEB), accessible des de qualsevol navegador.L'accés al mateix es podrà efectuar amb Certificat o DNI electrònic.

 • Exercicis anteriors
  •  
   • Des d'este apartat podrà accedir als programes d'ajuda de Societats i Impost sobre la Renda de No Residents proporcionats per l'Agència Tributària de l'exercici 2017 i anteriors.Per a la descàrrega dels programes d'ajuda de Societats i Impost sobre la Renda de No Residents disposa dels arxius d'instal·lació per a sistemes operatius Windows, Mac OS X i Linux.
   • També es posa a la seua disposició la versió comprimida (.jar), que pot ser-li d'utilitat en els casos en què sorgisquen problemes a la instal·lació.
  • Exercici 2017
  • Exercici 2016
  • Exercici 2015
  • Exercici 2014
  • Exercici 2013
 • Vídeos.Programa PADIS