Renda

 • Per a facilitar la confecció, modificació i presentació de la declaració de la Renda, s'utilitzarà el Servei de tramitació de l'esborrany / declaració (Renda WEB), accessible des de qualsevol navegador.L'accés al mateix es podrà efectuar amb qualsevol dels següents sistemes d'identificació i/o autenticació:Certificat o DNI electrònic, Cl@ve PIN o Número de referència." 

 • Exercicis anteriors
  •  
   • Des d'este apartat podrà accedir als programes d'ajuda de Renda proporcionats per l'Agència Tributària de l'exercici 2015 i anteriors.
   • Para la descarga de los programas de ayuda de Renta dispone de los archivos de instalación para sistemas operativos Windows, Mac OS X y Linux.También se pone a su disposición la versión comprimida (.zip), que puede serle de utilidad en los casos en que surjan problemas en la instalación.
   • También encontrará los servicios en línea de cartera de valores.
  • Exercici 2016
  • Exercici 2015
  • Exercici 2014
  • Exercici 2013
  • Ejercicio 2012
  • Ejercicio 2011
  • Ejercicio 2010