Impost de Matriculació de Vehicles Automòbils

 • Presentació
  • L'Agència Estatal d'Administració Tributària publica l'Estadística de l'Impost sobre Matriculació de Vehicles Automòbils, en les seues dues versions Avenç mensual y Estadística anual basada en les declaracions que els contribuents estan obligats a presentar de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (IEDMT) amb la primera matriculació definitiva a Espanya de vehicles automòbils nous o utilitzats accionats a motor per a circular per vies i terrenys públics.El Avenç mensual presenta la informació corresponent a l'any en curs amb un desfasament entre el mes de referència i el mes de publicació d'aproximadament 25 dies.La Estadística anual presenta la informació corresponent a l'últim dia de l'any de l'exercici fiscal de referència de l'estadística.

   La font de dades objecte de tractament estadístic el constituïx la informació continguda en el model de declaració 576 (Declaració de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport) que es presenta obligatòriament de forma telemàtica.

   S'ha incorporat a l'estadística pública de base tributària, esta publicació relativa al sector de l'automòbil, presentant informació del nombre de vehicles matriculats i característiques dels mateixos tals com la cilindrada, el preu mitjà del vehicle, etc i incorporant la informació de caràcter fiscal provinent del mateix model de declaració, bases imposables, tipus aplicables i quotes.A més, s'incorporen a partir de l'1 de gener de 2008 les modificacions en l'IEDMT aplicant-se els 'tipus impositius' en funció de les emissions oficials de CO2 i del epígraf en el qual s'enquadre cada un dels mitjans de transport per la Llei 34/2007 de la qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.Esta llei deroga l'article 70.bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, pel que s'establien mesurades urgents en relació amb el pla Prever.Cal destacar que esta estadística no és una estadística exhaustiva del model 576 perquè no incorpora la informació relativa a motocicletes, embarcacions i aeronaus, que també s'inclouen, en el mateix model de l'impost de matriculació.

   Actualment Espanya se situa entre els primers llocs de fabricants europeus de vehicles (el 3r a Europa) i el 7é a nivell mundial sent de gran importància el coneixement del sector.D'ací, que la informació estadística del sector automòbil a Espanya siga de gran interés social i econòmic.Esta estadística no pretén competir sinó complementar les estadístiques públiques proporcionades per la Direcció General de Trànsit i elaborada per l'Associació Nacional de Fabricants de Vehicles Automòbils.

   D'altra banda, esta informació cobra especial importància per a les Comunitats Autònomes en constituir este impost una altra font de finançament autonòmic.L'estadística es presenta per a cadascuna de les comunitats autònomes, preservant en tots els casos el secret estadístic.

   Esta nova estadística complementa l'"Estudi de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport" que elabora anualment la AEAT i les edicions del qual són accessibles al web de la AEAT (portal de la Duana espanyola).

 • Documentació
 • Publicacions
 • Calendari de difusió
  • Any 2021

   GenerFebrerMarçAbrilMaigJuny
   Dia 19
   (dic/2020)
   Dia 9
   (2020)
   Dia 23
   (feb/2021)
   Dia 20
   (mar/2021)
   Dia 18
   (abr/2021)
   Dia 22
   (may/2021)
   Dia 16
   (ene/2021)
   JuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
   Dia 20
   (jun/2021)
   - Dia 21
   (jul-ago/2021)
   Dia 19
   (sep/2021)
   Dia 23
   (oct/2021)
   Dia 21
   (nov/2021)
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda