Estadística dels declarants de l'IRPF per municipis

 • Presentació
  • Es presenta la Estadística dels declarants de l'IRPF per municipis (EDM) que n'oferix una perspectiva integral (tant rendes subjectes a l'impost com d'exemptes) de la renda personal bruta (abans de reduccions, mínims i despeses deduïbles) dels declarants;així com una estimació de la renda disponible, descomptant a la renda bruta la quota líquida resultant de l'impost i les cotitzacions socials i drets passius a càrrec del treballador consignats en la seua declaració.

   Les fonts informatives utilitzades en l'EDM són el model 100 de declaració anual de l'IRPF, i el resum anual 190 de retencions i ingressos a compte per a les rendes exemptes.L'estadística desglossa els diferents components de la renda personal bruta (treball, capital mobiliari, capital immobiliari, rendes d'activitats econòmiques, altres rendes, guanys patrimonials nets i rendes exemptes), i també presenta els imports de les principals partides agrupades de les partides de la declaració, tant a nivell nacional i Comunitat Autònoma com (i esta és la novetat) per província o municipi de més de 1.000 habitants.A més, permet obtindre resultats agrupant tots els municipis de territori fiscal comú, d'una Comunitat Autònoma o d'una província segons la mida de la seua població (a partir de les dades oficials del Padró de Població de l'Institut Nacional d'Estadística).

   Cal destacar que la informació declarada en l'IRPF es referix a la totalitat de rendes percebudes en l'any de meritació per tots els membres que integren una unitat familiar.Per tant, no pot interpretar-se la renda mitjana per declaració ni com a renda individual ni com rendix per llar o família en sentit estricte, ja que dependrà de la modalitat de declaració (individual o conjunta) escollida.No obstant això, l'estadística incorpora com a informació addicional el nombre total de titulars declarants (un en individual i conjunta monoparental, dos en conjunta de casats) per a aproximar el total d'adults contribuents de l'impost.

 • Documentació
 • Publicacions
 • Calendari de difusió
  • Any 2020

   GenerFebrerMarçAbrilMaigJuny
   - - - - - -
   JuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
   - - -   Dia 6
   (2017)
   - -