Comptes anuals consolidats de l'Impost sobre Societats

 • Presentació
  • L'estadística Comptes Anuals Consolidats de l'Impost sobre Societats conté la informació consolidada de les empreses individuals no integrades en grups que declaren en el model 200 i els grups consolidats que el fan en el model 220. Aquesta nova informació, complementària de la proporcionada en l'Estadística dels Comptes anuals en l'impost sobre Societats proporcionarà la quota líquida consolidada per l'Impost sobre societats amb criteri de meritació.

   És bé conegut que l'impost sobre societats conté un Règim Fiscal de Consolidació que permet a les empreses declarar i tributar per l'impost de forma consolidada. Aquest model 220, que és fonamental per conèixer la recaptació, s'ha mantingut fins al moment en un segon pla respecte a les xifres publicades per l'AEAT, el que ha suscitat un debat controvertit sobre la imposició de les empreses i els tipus efectius.

   En conseqüència, l'objectiu d'aquesta publicació és ampliar la informació referida als grups consolidats, desagregant la informació ja publicada per al total d'empreses per als grups d'entitats no financeres, entitats de crèdit i asseguradores, combinant les dades declarades per les empreses individuals i pels grups consolidats, amb detall de les principals magnituds declarades i els tipus efectius per volum de negoci i per nombre de treballadors de manera tal, que les dades totals per tipus d'entitat corresponguin amb la tributació real de les entitats sotmeses a l'impost societari a Espanya.

   A més, s'eliminen les empreses que per les seves característiques especials tributen al tipus 0 per la seva base imposable (Fons de pensions, UTES i SOCIMIS) o el seu tipus de gravamen és l'1% (Institucions d'Inversió Col·lectiva i SICAV), amb l'únic objectiu de que les seves característiques especials no pertorbin el càlcul dels tipus efectius.

 • Documentació
 • Publicacions
 • Calendari de difusió
  • Any 2019

   GenerFebrerMarçAbrilMaigJuny
   - - - - - -
   JuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
   - - - -  Dia 12
   (2017)
   -