Anuari Estadístic

 • Presentació
  • El producte, “Anuari Estadístic”, posa a disposició dels usuaris interessats a través del Portal d'Internet de l'Agència Tributària, una aplicació web que permet a l'usuari definir i construir les seves pròpies taules, realitzar gràfics a partir d'aquestes taules i realitzar exportacions de les dades a Excel o format csv per poder integrar-ho en els seus propis estudis.

   Les dades estadístiques que es difonen mitjançant aquesta aplicació corresponen a IRPF, Patrimoni, Societats, IVA i Mercat de treball; i el seu principal novetat radica en el canvi de filosofia de la producció estadística des d'una perspectiva estàtica i anual per model a una dinàmica i plurianual de diversos models, proporcionant a l'usuari un catàleg de variables econòmiques agregades, i unes variables de classificació comuns als diferents impostos.

   Les dades que es mostren són dades de les principals magnituds publicades a les estadístiques anuals difoses en la pàgina Web de l'AEAT, agrupats per any i ja sotmesos a tractament de secret estadístic.

   Per aprofundir més en el contingut d'aquesta nova aplicació, li recomanem llegir la nota de presentació de l'apartat Documentació.

 • Documentació
 • Guia d'ús
 • Nota sobre classificacions aplicables a les magnituds dels models
 • Accés a l'aplicacióNova finestra. Informació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • Exportació massiva de dades