On es troba el Codi Segur de Verificació d'un document de l'AEAT?

 • El Codi Segur de Verificació garantix, mitjançant la confrontació a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la integritat del document.

  El Codi Segur de Verificació ha de ser tractat amb la deguda cautela pel destinatari del document; la seua comunicació a terceres persones els permetria accedir al contingut del document, així com realitzar, en relació amb la notificació rebuda, certs tràmits electrònics.

  L'esmentat codi s'imprimix al peu de pàgina del primer full de cada document. 

  Imatge: El Codi Segur de Verificació s'imprimix al peu del primer full de cada document.

  A més, el CSV s'utilitza en el paràgraf de firma del document, com es mostra en el següent exemple:

  Imatge: El codi segur de verificació s'utilitza en el paràgraf de firma del document