On es troba el Codi Assegurança de Verificació d'un document de l'AEAT?

 • El Codi Assegurança de Verificació garanteix, mitjançant el comparació en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la integritat del document.

  El Codi Assegurança de Verificació ha de ser tractat amb la deguda cautela pel destinatari del document; la seva comunicació a terceres persones els permetria accedir al contingut del document, així com realitzar, en relació amb la notificació rebuda, certs tràmits electrònics.

  Aquest codi s'imprimeix en el peu de pàgina de la primera fulla de cada document. 

  Imatge: El Codi Assegurança de Verificació s'imprimeix en el peu de la primera fulla de cada document.

  A més, el CSV s'utilitza en el paràgraf de signatura del document, com es mostra en el següent exemple:

  Imatge: El codi assegurança de verificació s'utilitza en el paràgraf de signatura del document