Política lingüística

 • Benvingut al portal d'Internet de l'Agència Tributària.En este lloc trobarà tota la informació i documentació que en estos moments estiga disponible en castellà i la seua corresponent traducció automàtica de llengües cooficials (català, gallec, valencià) i en anglés.

  La política lingüística de l'Agència Tributària es basa a fer efectiva la comunicació en la seua respectiva llengua cooficial a tota persona que així ho desitge, així com en anglés.

  Els continguts d'este lloc web han sigut escrits originalment en castellà, i traduïts per a la seua conveniència utilitzant programari de traducció automàtica, per la qual cosa poden contindre errors.

  El text oficial d'esta pàgina web és la versió en castellà.Si li sorgira algun dubte o pregunta respecte a l'exactitud de la informació continguda a qualsevol part del text traduït en este lloc, per favor consulte la versió oficial en castellà.

  En qualsevol cas, es garantix que els contribuents puguen utilitzar la llengua que siga cooficial en la seua respectiva Comunitat Autònoma.

  Pel que fa a la traducció de les disposicions normatives, només s'incorporen les publicades traduïdes a la corresponent llengua cooficial en diaris oficials.

  Informació tècnica sobre la selecció d'idioma

  Al portal d'Internet de l'Agència Tributària s'oferixen dos tipus de serveis:Informació Tributària i Serveis Personalitzats.

  La manera de seleccionar idioma serà la següent:

  1.Per a serveis d'Informació Tributària:

  Triar una de les opcions:Bienvenido, Benvingut, Benvido y Benvingut o English, que figuren en l'angle superior dret del portal, per a seleccionar l'idioma castellà, català, gallec, valencià o anglés, respectivament, la qual farà efecte durant tota la sessió del navegador.

  2.Per a serveis Personalizados:

  Existixen dues possibilitats de selecció d'idioma:

  Mitjançant la preferència d'idiomes del seu navegador.

  Configurar el navegador amb les seues preferències d'idiomes, generant així una llista d'idiomes preferents, que tindrà efecte permanent (mentre no es modifique), tant per als serveis personalitzats del Web de l'Agència Tributària, com per a qualsevol altre Web multiidioma.

  Mitjançant creació de cookie.

  Triar una de les opcions:Bienvenido, Benvingut, Benvido, Benvingut, English la qual generarà una cookie (denominada "aeat-language") en el seu sistema que tindrà efecte fins i tot que es modifique amb una nova elecció o s'esborre explícitament del seu PC.

  L'elecció d'idioma per este mètode tindrà prioritat sobre la llista de preferències d'idiomes del següent punt.

  Els servicis personalitzats s'han d'oferir en l'idioma preferent de l'usuari sempre que siga possible, i en castellà quan no ho siga.