Exercici 2017

 • Versión 1.00

  Versió 1.01

  Es milloren determinades validacions recollides per als estats comptables de les entitats sotmeses a les normes de comptabilitat de Banc d'Espanya.

  S'actualitza la totalització dels imports pendents d'addició per límit de benefici operatiu no aplicat i de correccions al resultat.

  Versió 1.02

  S'inclou modificació per al caracter 00073, de prevista en la disposició addicional cent tresena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual es permet manifestar la voluntat de destinar el 0,7 per cent de la quota íntegra de l'Impost sobre Societats a subvencionar activitats d'interés general considerades d'interés social.Podrà exercitar-se per aquells contribuents el període impositiu dels quals finalitze a partir de l'entrada en vigor de l'esmentada Llei.

 • Versión para Windows Descarga de documento ejecutable  (15.939.096 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de archivo de procesamiento por lotes  (14.456.536 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de archivo de imagen de disco de Apple  (14.966.919 bytes)
 • Fichero comprimido (descomprimir y ejecutar el fichero .jar) Archivo comprimido ZIP  (13.114.785 bytes)
 • ATENCIÓ:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

  • L'Agència Tributària garantix que el programa d'ajuda PADIS 2017 descarregat des de la seua pàgina web no conté virus.És possible que algun antivirus l'identifique com a virus en el moment de la descàrrega o instal·lació.En este cas, per a poder completar la instal·lació del programa d'ajuda, utilitze les opcions que proporcione el mateix antivirus.

   Execució fent servir el fitxer comprimit

   1. Descarregue el fitxer comprimit ZIP i descomprimisca en una carpeta anomenada l'AEAT dins de la seua unitat principal.

    *(por exemple, "C:/AEAT" en sistemes operatius Windows, "Aplicacions/AEAT" en sistemes operatius MacOSX o "/inici/usuari/AEAT" en sistemes operatius Linux).

    * Si no té la carpeta "AEAT" és necessari crear-la.

   2. Des de la carpeta AEAT accedisca a la carpeta Sociedades 200-2017 i execute el fitxer soc200.jar