Exercici 2016

 • Versión 1.00

  Versió 1.01

  Es millora el funcionament dels apartats de deducció per reversió de mesures temporals (pàgina 18 del model)

  Versió 1.02

  Es millora la visualització de diversos apartats del model

  Versió 1.03

  Es permet l'emplenament voluntari de la pàgina 9 per a entitats amb estat comptable abreujat.

  Es millora el tractament de la casella 590 de la pàgina 16 bis del model. 

  Es modifiquen les condicions d'emplenament per al NIF de l'apartat "Grups de societats, art. 42 Codi de Comerç" de la pàgina 21.

  Substituïx a la versió anterior

 • Versión para Windows Descarga de documento ejecutable  (15.810.072 bytes)
 • Versión para Linux Descarga de archivo de procesamiento por lotes  (14.329.844 bytes)
 • Versión para Mac OS X Descarga de archivo de imagen de disco de Apple  (14.839.943 bytes)
 • Fichero comprimido (descomprimir y ejecutar el fichero .jar) Archivo comprimido ZIP  (12.987.148 bytes)
 • ATENCIÓ:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

  • L'Agència Tributària garantix que el programa d'ajuda PADIS 2016 descarregat des de la seua pàgina web no conté virus.És possible que algun antivirus l'identifique com a virus en el moment de la descàrrega o instal·lació.En este cas, per a poder completar la instal·lació del programa d'ajuda, utilitze les opcions que proporcione el mateix antivirus.

   Execució fent servir el fitxer comprimit

   1. Descarregue el fitxer comprimit ZIP i descomprimisca en una carpeta anomenada l'AEAT dins de la seua unitat principal.

    *(por exemple, "C:/AEAT" en sistemes operatius Windows, "Aplicacions/AEAT" en sistemes operatius MacOSX o "/inici/usuari/AEAT" en sistemes operatius Linux).

    * Si no té la carpeta "AEAT" és necessari crear-la.

   2. Des de la carpeta AEAT accedisca a la carpeta Sociedades 200-2016 i execute el fitxer soc200.jar