Declaraciones Informativas

  • Amb la finalitat de facilitar la confecció, modificació i presentació de les declaracions, el 2017 desapareixen les plataformes d'informatives i els programes d'ajuda, pel que ja no serà necessària la seua descàrrega i instal·lació al PC de l'usuari.Al seu lloc, totes estes operacions es podran realitzar amb els formularis corresponents de cada model, accessibles des de qualsevol navegador.

    El formulari d'emplenament del model es troba dins del tràmit Presentación, en Seu Electrònica de l'Agència Tributària.

  • Declaracions informatives

Plataformes Informatives

Models de declaracions informatives que es poden presentar amb el programa d'ajuda per a cada exercici

Manuals