Gestió de sol·licituds d'informació (Multiplataforma)

 • Programa de ayuda
 • ATENCIÓ:Para la correcta ejecución de los programas de ayuda es necesario tener previamente instalada una Máquina Virtual Java.

 • Documentació
 • Novetats
  • Novetats versió 3.7.0

   1. Subministraments afegits 
    1. 301 - Pensions públiques exemptes (2017)
    2. 201 - Nivell de renda general (2017)
    3. 202 - Nivell de renda per a beques (2017)
    4. 203 - Nivell de renda per a prestacions socials (2017)
    5. 204 - Nivell de renda agricultors (2017)
    6. 205 - Nivell de renda bàsica emancipació (2017)
   2. Subministraments només visualitzables
    1. Tots els corresponents a exercicis anteriors al 2013

   Novetats versió 3.6.0

   1. Subministraments afegits 
    1. 391 - Pensions públiques exemptes (2016)
    2. 691 - Nivell de renda general (2016)
    3. 694 - Nivell de renda per a beques (2016)
    4. 695 - Nivell de renda bàsica emancipació (2016)
    5. 696 - Nivell de renda agricultors (2016)
    6. 697 - Nivell de renda per a prestacions socials (2016)
   2. Subministraments només visualitzables
    1. Tots els corresponents a exercicis anteriors al 2012

   Novetats versió 3.5.1

   1. General
    1. Es corregix un error en el guardat de peticions per a entorns Linux.

   Novetats versió 3.5.0

   1. General
    1. S'han realitzat correccions menors en alguns textos de la interfície d'usuari i de certs certificats.
   2. Subministraments afegits
    1. 381.Pensions públiques exemptes (2015)
    2. 681.Nivell de renda general (2015)
    3. 684.Nivell de renda per a beques (2015)
    4. 685.Nivell de renda bàsica emancipació (2015)
    5. 686.Nivell de renda agricultors (2015)
    6. 687 - Nivell de renda per a prestacions socials (2015)
   3. Subministraments només visualitzables
    1. Tots els corresponents a exercicis anteriors al 2011

   Novetats versió 3.4.1

   1. General
    1. S'ha resolt un error en obrir subministraments del model 113 - Certificat de l'Impost d'Activitats Econòmiques

   Novetats versió 3.4.0

   1. General
    1. S'ha inclòs en el subministrament amb codi 676 (Nivell de renda agricultors 2014) la casella 154 de sumatori del total d'ingressos d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva

   Novetats versió 3.3.0

   1. General
    1. El subministrament amb codi 111, del tipus Certificat de l'Impost d'Activitats Econòmiques, s'ha substituït pel 113 amb idèntica informació.
   2. Subministraments afegits
    1. 113.Certificat de l'Impost d'Activitats Econòmiques.
   3. Subministraments només visualitzables
    1. 111.Certificat de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

   Novetats versió 3.2.0

   1. General
    1. Per a facilitar la identificació de subministraments obtinguts mitjançant arxius de petició generats per programes diferents a este o per versions anteriors a la 3.0.0, s'ha agregat una finestra de diàleg que mostra els possibles coincidents i permet seleccionar l'adequat.
    2. S'han realitzat correccions menors en alguns textos
   2. Subministraments afegits
    1. 371.Pensions públiques exemptes (2014)
    2. 671.Nivell de renda general (2014)
    3. 674. Nivell de renda per a beques (2014)
    4. 675.Nivell de renda bàsica emancipació (2014)
    5. 676.Nivell de renda agricultors (2014)
    6. 677.Nivell de renda per a prestacions socials (2014)
   3. Subministraments només visualitzables
    1. Tots els corresponents a exercicis anteriors al 2010

   Novetats versió 3.1.0

   1. General
    1. S'ha restablit la funcionalitat omesa per a la importació d'arxius de contribuents en format CSV.
    2. S'ha solucionat un error al obrir subministraments del model 310 amb registres de contribuents no identificats o sense dades.
    3. S'han fet correccions menors en alguns textos de la interfície d'usuari.

   Novetats versió 3.0.1

   1. General
    1. S'ha corregit un comportament no desitjat en la impressió/exportació a PDF de determinats certificats amb molts imports, que es detectava per la presència de mides de lletra més grans del que és habitual i continguts truncats.
    2. S'ha millorat l'eficiència en la impressió/exportació a PDF de subministraments amb molts certificats, amb la qual cosa es redueix la possibilitat d'esgotar la memòria disponible.
    3. S'ha corregit un error que impedia l'execució del programa en sistemes operatius amb idioma predeterminat diferent de l'espanyol.

   Novetats versió 3.0.2

   1. General
    1. S'ha optimitzat la distribució de pàgines en alguns certificats a l'efecte de minimitzar el consum de paper.
    2. S'ha corregit la visualització de la data de certificació en els certificats del tipus estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries.

   Novetats versió 3.0.1

   1. General
    1. S'ha corregit un comportament no desitjat en la impressió/exportació a PDF de determinats certificats amb molts imports, que es detectava per la presència de mides de lletra més grans del que és habitual i continguts truncats.
    2. S'ha millorat l'eficiència en la impressió/exportació a PDF de subministraments amb molts certificats, amb la qual cosa es redueix la possibilitat d'esgotar la memòria disponible.
    3. S'ha corregit un error que impedia l'execució del programa en sistemes operatius amb idioma predeterminat diferent de l'espanyol.

   Novetats versió 3.0.0

   1. General
    1. S'ha redissenyat completament la interfície d'usuari per a facilitar-ne l'ús.
    2. S'ha afegit la possibilitat d'exportar a PDF tots els certificats d'un subministrament, cada un en un arxiu separat.
   2. Subministraments eliminats
    1. 401.Cens de Contribuents Municipis FEMP.
   3. Subministraments només visualitzables
    1. 120.Identificació de persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat jurídica.
    2. Tots els corresponents a exercicis anteriors al 2009.
   4. Subministraments afegits
    1. 361.Pensions públiques exemptes (2013).
    2. 661.Nivell de renda general (2013).
    3. 664.Nivell de renda per a beques (2013).
    4. 665.Nivell de renda bàsica emancipació (2013).
    5. 666.Nivell de renda agricultors (2013).
    6. 667.Nivell de renda per a prestacions socials (2013).