L'Agència Tributària ha tornat ja més de 4.900 milions d'euros a 7.400.000 contribuents en els dos primers mesos de campanya

Campanya de Renda 2020

 • Han presentat la seua declaració 12.825.000 contribuents, 433.000 més que en el mateix període de la passada campanya i 1.079.000 més que fa dos anys
 • Ja s'han abonat el 79,8% de les devolucions i el 72,4% dels imports sol·licitats fins ara
 • L'Agència Tributària començarà a prestar a partir de demà, 2 de juny, el servei d'assistència en oficines que complementarà la confecció telefònica de declaracions (pla ‘Li Llamamos’), amb el que han presentat la seua Renda 778.000 contribuents, un 34% més que l'any passat en les mateixes dates
 • Abans de l'inici de l'atenció en oficines, ja s'han presentat 1.932.000 declaracions per part de perceptors de prestacions per ERTE i 229.000 beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital han complit també l'obligació de presentar declaració

1 de juny de 2021.- L'Agència Tributària ha tornat 4.912 milions d'euros a 7.427.000 contribuents en els dos primers mesos de campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2020 (IRPF 2020), de manera que el 79,8% de les devolucions sol·licitades i el 72,4% dels imports corresponents per retornar han sigut ja abonats, a causa del bon ritme que es manté en el nombre de devolucions pagades (+2,7%) i d'imports pagats (+3,8%).

Quan comença l'atenció presencial en oficines, ja han presentat la seua declaració 12.825.000 contribuents, el que en suposa 433.000 més que l'any passat (malgrat ­que la campanya actual ha començat sis dies més tard) i 1.079.000 més que fa dos anys.

Des del punt de vista del saldo de la declaració, aquelles amb sol·licitud de devolució descendixen lleugerament (un 1,9%), segons el previst per al conjunt de la campanya, mentre el creixement de les presentacions es concentra en aquelles amb saldo a ingressar (+13%), continuant amb l'acceleració que es ve produint en els últims anys.Es pot recordar que estos contribuents no han de realitzar els primers pagaments fins al final de la campanya, amb independència del moment en què presenten la declaració, i que, a més, en particular els afectats per regulacions temporals d'ocupació (ERTE) amb declaracions a ingressar compten este any amb una via addicional de facilitació de liquiditat en poder optar per un fraccionament del pagament en sis mesos sense interessos.

Quant a les vies de presentació, a més del canal telemàtic principal, que és la pàgina web de la AEAT (www.agenciatributaria.es), destaquen les presentacions a través de l'aplicació mòbil de l'Agència.Per esta via s'han presentat més de 359.000 declaracions fins hui, de les quals més de 242.000 es corresponen amb presentacions ‘en un sol clic’ i la resta són contribuents que l'aplicació ha derivat al web de l'Agència per a realitzar alguna modificació i han tornat a l'‘app’ per a concloure la presentació.

Està previst que a tota la campanya es presenten 21.570.000 declaracions, un 2,1% més que l'any anterior.D'eixe total, es preveu que 14.330.000 donen dret a devolució, dos terços del total i un 1% menys que l'any anterior, per un import de 10.857 milions d'euros.Al seu torn, s'esperen 5.960.000 declaracions a ingressar, un 5,7% més, per import de 12.976 milions.

Més de 778.000 declaracions per telèfon

L'acceleració de declaracions en els dos primers mesos de campanya ve donada suport per la forta implantació que està mostrant el pla ‘Le Llamamos’ de confecció telefònica de declaracions.

Així, en menys d'un mes de funcionament del pla ‘Li Llamamos’, s'han presentat 778.000 declaracions per esta via d'assistència personalitzada al contribuent, que manté el reforç de la seua capacitat disposat l'any passat per la pandèmia.Este ritme de presentacions a través del ‘Li Llamamos’ suposa un creixement del 34% respecte a les mateixes dates de l'any passat, en el qual ja s'estava produint un intens increment de l'ús d'esta via de presentació per part dels contribuents.

El pla ‘Li Llamamos’ compte amb un disseny que permet atendre des del primer dia al mateix perfil de contribuents que en l'atenció presencial a les oficines, així com a nous col·lectius que el necessiten, cas, especialment, dels perceptors de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), i tot això sense necessitat de desplaçaments a les oficines.

Una vegada que el contribuent demana cita (es recomana la sol·licitud per internet o mitjançant servei automàtic en el 901 12 12 24 i en el 91 535 73 26) i tria horari de demà o de vesprada, el sistema li proposa un dia i una hora en què rebrà la trucada del funcionari de l'Agència.

Comença l'assistència en oficines

A partir d'ara, l'Agència Tributària complementa l'assistència personalitzada per telèfon amb el tradicional servei de confecció en oficines amb cita prèvia, que deixarà en col·laboració amb CCAA i ajuntaments igual com en el cas del pla ‘Li Llamamos’.

L'atenció en oficines este any, lògicament, continua afectada per les mesures sanitàries de reducció d'aforaments i manteniment de distàncies de seguretat en zones comunes i entre llocs d'atenció.

Per estos mateixos motius, la cita per a l'assistència en oficines s'obrirà periòdicament i per un interval reduït de dies, per a continuació obrir altres dies de cita, i així successivament fins al final de la campanya.D'esta manera s'aconseguix anar ajustant la capacitat d'absorció que tinguen els diferents centres d'atenció.

Per tant, si en un moment donat el contribuent no troba cites disponibles, això no significarà que no queden cites, sinó que es tornaran a obrir més cites uns dies després, però l'Agència recomana no esperar a eixa nova obertura, sinó optar pel servei ‘Li Llamamos’ que continuarà comptant amb capacitat d'absorció de prou demanda.

Com tots els anys, i en esta campanya molt especialment, amb la finalitat de mitigar una eventual pèrdua de cites en perjudici del conjunt dels contribuents, l'agència recorda els ciutadans que poden anul·lar la cita per qualsevol de les vies habilitades per a la seua obtenció si han decidit no fer ús d'ella.En anys passats, en més del 25% de les cites concertades amb més d'una setmana d'antelació, el contribuent finalment no es presentava.

Assistència per a afectats per ERTE i perceptors de l'IMV

La principal característica de la campanya d'este any és el reforç previst en l'assistència personalitzada per a facilitar la presentació als afectats per ERTE i els perceptors de l'IMV.

En el cas dels contribuents amb prestacions per ERTE que tenen un expedient de reintegrament per quantitats cobrades en excés, l'Agència els oferix la informació més actualitzada disponible, a partir de les dades del Servei Públic d'Ocupació sobre els expedients de reintegrament.A més, dins de l'eina ‘Informador’ de Renda del web de l'Agència, tant afectats per ERTE com perceptors d'IMV compten amb la possibilitat de contactar directament amb assistència personalitzada per a resoldre dubtes mitjançant un xat establit ad hoc per a estos col·lectius.

En estos moments, ja s'han presentat 1.932.000 declaracions per part de perceptors de prestacions per ERTE i 229.000 beneficiaris de l'IMV han complit fins a la data també amb l'obligació de presentar declaració.

Tant per a estos col·lectius com per al conjunt dels contribuents, des del primer dia de campanya es manté obert el tradicional canal telefònic de resolució de dubtes tributaris, als telèfons 91 554 87 70 i 901 33 55 33, de 9 a 19 hores, de dilluns a divendres.Esta via d'assistència, igualment reforçada este any, ha atés en els dos primers mesos de campanya més de 1.320.000 trucades de diferent perfil de contribuents.

Qui no està obligat a declarar

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals.Tanmateix, este límit es reduïx si els rendiments són procedents de més d'un pagador (tret d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retindre i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció.En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Ambdós límits continuen sent vàlids per a no declarar si el contribuent compta, al seu lloc, o a més, amb els següents rendiments íntegres:

 • Dividends, interessos i guanys patrimonials sotmesos a retenció amb un límit conjunt de 1.600 euros.
 • Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges de protecció oficial o de preu taxat, i altres guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques, amb el límit conjunt de 1.000 euros.

Igual que l'any anterior, tampoc no estaran obligats els contribuents que compten amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i d'altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

Revisió de dades personals i econòmiques

Sempre resulta convenient revisar l'esborrany de declaració que oferix l'Agència Tributària.A través de RENDA WEB la informació serà la més actualitzada possible però, en tot cas, l'Agència pot no disposar de totes les dades amb transcendència en la declaració, dades que potser el contribuent haja d'incorporar a l'esborrany de declaració.

Alguns casos típics que aconsellen esta revisió són els següents:

 • Percepció de prestacions per ERTE
 • Immobles i les seues referències cadastrals
 • Circumstàncies personals i familiars (si van canviar el 2020)
 • Arrendaments d'immobles
 • Transmissions
 • Aportacions a plans de pensions
 • Quotes sindicals
 • Percepcions per subvencions
 • Deduccions familiars i per maternitat
 • Deducció per inversió en vivenda habitual
 • Deduccions autonòmiques

Com obtindre ‘Clau PIN’ i el número de referència?

El número de referència i ‘Clau PIN’ continuen sent, al costat del certificat i el DNI electrònics, els sistemes d'accés a RENDA WEB i a altres serveis de Campaña de Renda, com la consulta de dades fiscals i de l'estat de tramitació de la devolució.

L'obtenció de Clau PIN requerix dos passos, un registre previ únic i una sol·licitud posterior cada vegada que ho necessite el contribuent.El registre previ es podrà efectuar per internet, seguint les instruccions de la carta que l'Agència remetrà als qui la sol·liciten a través de l'opció oferida a la icona de la pàgina web de la AEAT ‘Clau PIN’. En este cas, haurà de proporcionar el DNI, la seua data de validesa i el número de mòbil.També és possible efectuar el registre previ per videotrucada, o a les oficines de l'Agència, aportant el DNI i un número de telèfon mòbil, sense necessitat de documentació addicional.

Una vegada registrat en el sistema, quan el contribuent desitge realitzar algun tràmit, podrà sol·licitar el PIN d'accés des de l'enllaç disponible en el mateix tràmit, o des de l'‘app’. Per a això haurà de consignar el NIF i la data de validesa del DNI, a la qual cosa s'afig una contrasenya de quatre caràcters que ja li vindrà donada per a cada sol·licitud.A continuació, rebrà per SMS un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés necessari per a realitzar els seus tràmits.

Al seu torn, per a l'obtenció del número de referència mitjançant el servei REN0 a la pàgina de l'Agència, se sol·licitarà el NIF, la casella 505 de la Renda 2019 i la data de validesa del mateix DNI.Als no declarants a l'exercici anterior, o amb la casella de la seua Renda 2019 amb valor zero, en lloc de la casella 505 se'ls sol·licitaran determinats dígits del codi d'un compte bancari del qual siga titular el contribuent.Per a esta campanya també és possible l'obtenció de referència per videotrucada.Amb la finalitat de facilitar la seua utilització, el número de referència estarà format per només sis caràcters.

Principals serveis d'assistència i informació

-          Internet:www.agenciatributaria.esi ‘app’ (oferix informació i gestions sense horaris).

-          Telèfon sol·licitud ‘Li Llamamos’:

901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servei automàtic, 24 hores)

901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)

-          Telèfon sol·licitud cita Renda per a atenció en oficines:

901 22 33 44 o 91 553 00 71 (operador, de 9 a 19 hores, L-V)

-          Telèfon Renda Informació:901 33 55 33 y 91 554 87 70

(per a resoldre dubtes;de 9 a 19 hores, L-V)

IRPF 2020 (Dades a 1 de juny)

Concepte

IRPF 2019

IRPF 2020

% 2020/2019

% 2020/2018

NAVEGACIÓ RENDIX WEB

(núm. de contribuents)

13.836.910

14.070.095

1,69%

9,42%

Declaracions presentades

12.391.720

12.825.479

3,50%

9,19%

Declaracions a ingressar

2.407.320

2.719.946

12,99%

20,41%

Import (milions de €)

2.714,691

3.190,929

17,54%

20,17%

Declaracions amb sol·licitud de devolució

9.488.954

9.305.665

-1,93%

2,45%

Import (milions de €)

7.230,701

6.783,715

-6,18%

0,10%

Devolucions Pagades

7.233.277

7.427.806

2,69%

8,62%

Import (milions de €)

4.731,876

4.912,338

3,81%

17,31%

La suma de les declaracions a ingressar i les devolucions no coincidix amb les declaracions presentades perquè falten per incloure les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució.

Declaracions presentades

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Total, declaracions presentades

IRPF 2019

Total,

 declaracions presentades

IRPF 2020

% Variació

Presentades 2020/2019

% Variació

Presentades 2020/2018

ALMERIA

209.529

221.201

5,57%

15,61%

CADIS

260.903

276.624

6,03%

15,22%

CÒRDOVA

211.385

223.604

5,78%

13,56%

GRANADA

243.814

260.042

6,66%

15,96%

HUELVA

164.850

172.415

4,59%

17,33%

JAÉN

183.437

188.998

3,03%

10,87%

MÀLAGA

419.165

432.084

3,08%

12,28%

SEVILLA

542.993

559.436

3,03%

14,29%

JEREZ

80.498

84.098

4,47%

17,75%

CEUTA

20.086

21.555

7,31%

10,17%

MELILLA

21.012

23.029

9,60%

19,80%

ANDALUSIA

2.357.672

2.463.086

4,47%

14,32%

OSCA

58.427

63.073

7,95%

10,77%

TEROL

35.403

38.353

8,33%

8,00%

SARAGOSSA

306.566

313.970

2,42%

5,01%

ARAGÓ

400.396

415.396

3,75%

6,12%

OVIEDO

201.253

210.086

4,39%

3,04%

GIJÓN

102.888

109.926

6,84%

5,43%

ASTÚRIES

304.141

320.012

5,22%

3,85%

ILLES BALEARS

279.477

288.774

3,33%

8,99%

ILLES BALEARS

279.477

288.774

3,33%

8,99%

LAS PALMAS

296.184

312.816

5,62%

13,32%

STA.CREU DE TENERIFE

256.926

273.874

6,60%

15,41%

CANÀRIES

553.110

586.690

6,07%

14,29%

CANTÀBRIA

159.096

166.638

4,74%

3,21%

CANTÀBRIA

159.096

166.638

4,74%

3,21%

ALBACETE

103.581

113.071

9,16%

9,13%

CIUDAD REAL

132.782

138.535

4,33%

7,72%

CONCA

50.468

53.330

5,67%

11,98%

GUADALAJARA

80.149

82.108

2,44%

8,79%

TOLEDO

192.589

198.529

3,08%

9,20%

CASTELLA-LA MANXA

559.569

585.573

4,65%

9,02%

ÀVILA  

42.781

46.377

8,41%

8,37%

BURGOS

111.314

116.968

5,08%

0,82%

LLEÓ

134.181

142.230

6,00%

4,87%

PALÈNCIA

49.395

51.968

5,21%

5,53%

SALAMANCA

95.627

100.792

5,40%

6,69%

SEGÒVIA

44.978

46.999

4,49%

6,36%

SÒRIA

27.696

28.208

1,85%

3,47%

VALLADOLID

173.569

175.883

1,33%

5,52%

ZAMORA

45.454

48.110

5,84%

2,71%

CASTELLA I LLEÓ

724.995

757.535

4,49%

4,76%

BARCELONA

1.597.618

1.596.447

-0,07%

4,91%

GIRONA

189.053

196.767

4,08%

10,61%

LLEIDA

109.718

111.970

2,05%

5,56%

TARRAGONA

217.402

222.075

2,15%

7,68%

CATALUNYA

2.113.791

2.127.259

0,64%

5,73%

BADAJOZ

172.479

179.678

4,17%

10,05%

CÀCERES

107.177

112.492

4,96%

5,68%

EXTREMADURA

279.656

292.170

4,47%

8,32%

LA CORUNYA

294.808

302.618

2,65%

4,63%

LUGO

80.349

82.129

2,22%

2,68%

OURENSE

73.904

79.135

7,08%

3,98%

PONTEVEDRA

139.812

146.393

4,71%

6,70%

VIGO

105.605

105.555

-0,05%

5,19%

GALÍCIA

694.478

715.830

3,07%

4,83%

MADRID

2.135.565

2.181.464

2,15%

9,30%

MADRID

2.135.565

2.181.464

2,15%

9,30%

MÚRCIA

305.975

329.395

7,65%

13,19%

CARTAGENA

94.908

101.328

6,76%

11,58%

MÚRCIA

400.883

430.723

7,44%

12,81%

NAVARRA

942

1.078

14,44%

-10,84%

NAVARRA

942

1.078

14,44%

-10,84%

ÀLABA

338

346

2,37%

-40,85%

GUIPÚSCOA

419

468

11,69%

-33,80%

BISCAIA

848

909

7,19%

-26,04%

PAÍS BASC

1.605

1.723

7,35%

-31,65%

LA RIOJA

94.161

100.108

6,32%

6,03%

LA RIOJA

94.161

100.108

6,32%

6,03%

ALACANT

443.503

468.353

5,60%

11,29%

CASTELLÓ

168.031

174.451

3,82%

11,14%

VALÈNCIA

720.649

748.616

3,88%

11,01%

C. VALENCIANA

1.332.183

1.391.420

4,45%

11,12%

TOTAL NACIONAL

12.391.720

12.825.479

3,50%

9,19%

Devolucions sol·licitades i pagades

(imports en milions d'euros)

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Sol·licitades (núm.) IRPF 2020

Pagades (núm.)

IRPF 2020

% Pag./sol.

Import sol·licitat

IRPF 2020

Import pagat

IRPF 2020

% Pag./Sol.

ALMERIA

173.260

145.798

84,15%

93,349

70,518

75,54%

CADIS

209.919

173.761

82,78%

159,910

121,244

75,82%

CÒRDOVA

166.394

135.142

81,22%

101,019

74,207

73,46%

GRANADA

188.519

149.123

79,10%

126,098

91,136

72,27%

HUELVA

138.617

116.279

83,89%

79,687

60,556

75,99%

JAÉN

145.908

117.978

80,86%

83,402

61,770

74,06%

MÀLAGA

313.122

245.838

78,51%

219,178

154,715

70,59%

SEVILLA

420.920

342.700

81,42%

296,634

218,129

73,53%

JEREZ

64.690

54.136

83,69%

45,361

34,594

76,26%

CEUTA

16.476

13.757

83,50%

12,004

9,335

77,76%

MELILLA

17.750

14.595

82,23%

13,021

9,918

76,17%

ANDALUSIA

1.855.575

1.509.107

81,33%

1.229,664

906,121

73,69%

OSCA

43.946

33.843

77,01%

29,809

20,861

69,98%

TEROL

26.396

19.962

75,63%

16,386

11,310

69,02%

SARAGOSSA

212.347

167.013

78,65%

152,033

110,113

72,43%

ARAGÓ

282.689

220.818

78,11%

198,228

142,284

71,78%

OVIEDO

152.376

124.632

81,79%

130,061

99,489

76,49%

GIJÓN

77.070

62.683

81,33%

61,036

46,119

75,56%

ASTÚRIES

229.446

187.315

81,64%

191,098

145,608

76,20%

ILLES BALEARS

194.194

146.723

75,55%

136,624

91,498

66,97%

ILLES BALEARS

194.194

146.723

75,55%

136,624

91,498

66,97%

LAS PALMAS

248.238

203.331

81,91%

163,295

120,658

73,89%

TENERIFE

215.451

174.176

80,84%

139,429

101,615

72,88%

CANÀRIES

463.689

377.507

81,41%

302,724

222,274

73,42%

CANTÀBRIA

123.351

95.718

77,60%

97,226

69,302

71,28%

CANTÀBRIA

123.351

95.718

77,60%

97,226

69,302

71,28%

ALBACETE

83.070

67.340

81,06%

58,533

43,055

73,56%

CIUDAD REAL

104.469

85.844

82,17%

70,575

53,739

76,14%

CONCA

39.789

32.034

80,51%

27,192

19,915

73,24%

GUADALAJARA

61.010

50.328

82,49%

46,383

35,518

76,58%

TOLEDO

148.330

119.567

80,61%

102,351

75,543

73,81%

C.-LA MANXA

436.668

355.113

81,32%

305,034

227,769

74,67%

ÀVILA  

34.346

27.021

78,67%

23,204

16,444

70,87%

BURGOS

85.243

67.799

79,54%

66,405

48,160

72,52%

LLEÓ

105.176

84.962

80,78%

76,169

56,729

74,48%

PALÈNCIA

38.159

30.810

80,74%

26,508

19,743

74,48%

SALAMANCA

73.265

58.853

80,33%

49,562

35,979

72,59%

SEGÒVIA

34.805

27.396

78,71%

24,105

17,322

71,86%

SÒRIA

20.570

16.262

79,06%

13,701

9,733

71,03%

VALLADOLID

131.021

105.847

80,79%

98,232

72,679

73,99%

ZAMORA

35.523

27.957

78,70%

22,394

16,043

71,64%

C. I LLEÓ

558.108

446.907

80,08%

400,281

292,831

73,16%

BARCELONA

1.032.865

796.761

77,14%

864,299

610,024

70,58%

GIRONA

130.012

96.835

74,48%

98,644

66,984

67,90%

LLEIDA

76.827

59.126

76,96%

52,841

36,695

69,44%

TARRAGONA

151.855

117.854

77,61%

117,556

83,671

71,18%

CATALUNYA

1.391.559

1.070.576

76,93%

1.133,340

797,373

70,36%

BADAJOZ

131.134

105.729

80,63%

72,322

52,653

72,80%

CÀCERES

79.925

64.679

80,92%

44,223

32,664

73,86%

EXTREMADURA

211.059

170.408

80,74%

116,545

85,317

73,21%

LA CORUNYA

212.801

168.543

79,20%

151,161

108,863

72,02%

LUGO

58.299

45.403

77,88%

37,819

26,276

69,48%

OURENSE

51.236

40.409

78,87%

31,313

22,313

71,26%

PONTEVEDRA

105.663

83.011

78,56%

73,786

52,744

71,48%

VIGO

74.793

59.908

80,10%

55,738

40,438

72,55%

GALÍCIA

502.792

397.274

79,01%

349,817

250,635

71,65%

MADRID

1.659.108

1.342.589

80,92%

1.376,488

1.005,099

73,02%

MADRID

1.659.108

1.342.589

80,92%

1.376,488

1.005,099

73,02%

MÚRCIA

251.571

202.231

80,39%

179,313

129,446

72,19%

CARTAGENA

77.370

63.037

81,47%

56,729

41,882

73,83%

MÚRCIA

328.941

265.268

80,64%

236,041

171,328

72,58%

NAVARRA

760

579

76,18%

0,412

0,257

62,39%

NAVARRA

760

579

76,18%

0,412

0,257

62,39%

ÀLABA

250

193

77,20%

0,105

0,064

61,12%

GUIPÚSCOA

327

230

70,34%

0,184

0,091

49,46%

BISCAIA

636

471

74,06%

0,329

0,195

59,22%

PAÍS BASC

1.213

894

73,70%

0,618

0,350

56,64%

LA RIOJA

74.233

57.878

77,97%

51,222

35,737

69,77%

LA RIOJA

74.233

57.878

77,97%

51,222

35,737

69,77%

ALACANT

326.559

256.466

78,54%

201,793

142,075

70,41%

CASTELLÓ

126.461

99.539

78,71%

83,494

59,553

71,33%

VALÈNCIA

539.260

427.127

79,21%

373,067

266,927

71,55%

C. VALENCIANA

992.280

783.132

78,92%

658,353

468,555

71,17%

TOTAL NACIONAL

9.305.665

7.427.806

79,82%

6.783,715

4.912,338

72,41%

Devolucions pagades 2019/2020 (imports en milions d'euros)

DELEGACIONS

PROVINCIALS

Pagades (núm.) IRPF 2019

Pagades (nº)IRPF 2020

% Var.2020/  2019

% Var.2020/  2018

Import Pagat

IRPF 2019

Import pagat

IRPF 2020

% Var.2020/ 2019

% Var.2020/ 2018

ALMERIA

137.770

145.798

5,83%

16,86%

69,351

70,518

1,68%

18,99%

CADIS

166.335

173.761

4,46%

15,40%

118,931

121,244

1,94%

17,65%

CÒRDOVA

127.898

135.142

5,66%

18,32%

71,674

74,207

3,53%

20,53%

GRANADA

141.499

149.123

5,39%

19,40%

88,622

91,136

2,84%

26,24%

HUELVA

110.607

116.279

5,13%

23,33%

58,443

60,556

3,61%

30,17%

JAÉN

113.094

117.978

4,32%

19,09%

60,593

61,770

1,94%

29,56%

MÀLAGA

245.928

245.838

-0,04%

12,01%

158,051

154,715

-2,11%

15,80%

SEVILLA

336.667

342.700

1,79%

16,88%

214,803

218,129

1,55%

21,02%

JEREZ

53.259

54.136

1,65%

16,77%

34,815

34,594

-0,64%

19,73%

CEUTA

12.640

13.757

8,84%

19,67%

8,492

9,335

9,92%

27,96%

MELILLA

12.732

14.595

14,63%

29,40%

8,583

9,918

15,56%

35,02%

ANDALUSIA

1.458.429

1.509.107

3,47%

17,02%

892,358

906,121

1,54%

21,19%

OSCA

31.028

33.843

9,07%

7,82%

18,347

20,861

13,70%

22,89%

TEROL

18.490

19.962

7,96%

2,19%

10,009

11,310

13,00%

18,31%

SARAGOSSA

168.818

167.013

-1,07%

0,38%

108,297

110,113

1,68%

10,89%

ARAGÓ

218.336

220.818

1,14%

1,61%

136,653

142,284

4,12%

13,07%

OVIEDO

120.262

124.632

3,63%

1,25%

91,854

99,489

8,31%

17,36%

GIJÓN

59.494

62.683

5,36%

4,06%

42,558

46,119

8,37%

16,03%

ASTÚRIES

179.756

187.315

4,21%

2,18%

134,411

145,608

8,33%

16,94%

ILLES BALEARS

137.499

146.723

6,71%

12,86%

90,757

91,498

0,82%

14,76%

ILLES BALEARS

137.499

146.723

6,71%

12,86%

90,757

91,498

0,82%

14,76%

LAS PALMAS

196.569

203.331

3,44%

14,34%

120,690

120,658

-0,03%

13,44%

TENERIFE

166.528

174.176

4,59%

14,03%

100,482

101,615

1,13%

14,59%

CANÀRIES

363.097

377.507

3,97%

14,20%

221,172

222,274

0,50%

13,96%

CANTÀBRIA

93.723

95.718

2,13%

2,40%

64,195

69,302

7,96%

17,08%

CANTÀBRIA

93.723

95.718

2,13%

2,40%

64,195

69,302

7,96%

17,08%

ALBACETE

60.517

67.340

11,27%

8,52%

37,491

43,055

14,84%

23,42%

CIUDAD REAL

80.355

85.844

6,83%

7,72%

49,717

53,739

8,09%

18,14%

CONCA

29.258

32.034

9,49%

12,23%

17,370

19,915

14,65%

34,13%

GUADALAJARA

48.124

50.328

4,58%

9,46%

33,453

35,518

6,17%

17,42%

TOLEDO

114.789

119.567

4,16%

6,95%

71,999

75,543

4,92%

13,39%

C.-LA MANXA

333.043

355.113

6,63%

8,25%

210,030

227,769

8,45%

18,58%

ÀVILA  

25.371

27.021

6,50%

2,39%

15,004

16,444

9,60%

17,76%

BURGOS

64.961

67.799

4,37%

1,70%

44,418

48,160

8,43%

13,23%

LLEÓ

80.102

84.962

6,07%

2,96%

51,740

56,729

9,64%

15,97%

PALÈNCIA

29.646

30.810

3,93%

2,44%

18,446

19,743

7,03%

13,67%

SALAMANCA

56.816

58.853

3,59%

2,66%

34,525

35,979

4,21%

11,08%

SEGÒVIA

26.358

27.396

3,94%

2,19%

15,808

17,322

9,58%

15,25%

SÒRIA

16.264

16.262

-0,01%

-0,77%

9,410

9,733

3,43%

12,01%

VALLADOLID

108.643

105.847

-2,57%

1,28%

73,402

72,679

-0,99%

9,55%

ZAMORA

26.897

27.957

3,94%

-1,54%

15,169

16,043

5,76%

9,46%

C. I LLEÓ

435.058

446.907

2,72%

1,78%

277,922

292,831

5,36%

12,67%

BARCELONA

800.085

796.761

-0,42%

3,96%

603,526

610,024

1,08%

14,75%

GIRONA

93.470

96.835

3,60%

9,51%

63,709

66,984

5,14%

20,07%

LLEIDA

57.479

59.126

2,87%

4,49%

35,528

36,695

3,28%

15,60%

TARRAGONA

114.538

117.854

2,90%

9,02%

79,496

83,671

5,25%

20,10%

CATALUNYA

1.065.572

1.070.576

0,47%

5,01%

782,259

797,373

1,93%

15,76%

BADAJOZ

101.227

105.729

4,45%

10,48%

50,029

52,653

5,25%

17,07%

CÀCERES

62.255

64.679

3,89%

4,31%

30,992

32,664

5,40%

14,52%

EXTREMADURA

163.482

170.408

4,24%

8,06%

81,021

85,317

5,30%

16,08%

LA CORUNYA

163.360

168.543

3,17%

-0,34%

100,359

108,863

8,47%

10,14%

LUGO

43.410

45.403

4,59%

-2,05%

23,623

26,276

11,23%

14,57%

OURENSE

38.256

40.409

5,63%

-3,89%

20,175

22,313

10,60%

11,02%

PONTEVEDRA

78.325

83.011

5,98%

3,66%

46,340

52,744

13,82%

17,63%

VIGO

60.266

59.908

-0,59%

0,74%

38,210

40,438

5,83%

10,89%

GALÍCIA

383.617

397.274

3,56%

0,05%

228,705

250,635

9,59%

12,30%

MADRID

1.335.856

1.342.589

0,50%

7,83%

977,259

1.005,099

2,85%

17,53%

MADRID

1.335.856

1.342.589

0,50%

7,83%

977,259

1.005,099

2,85%

17,53%

MÚRCIA

184.855

202.231

9,40%

17,43%

115,148

129,446

12,42%

33,54%

CARTAGENA

58.717

63.037

7,36%

15,16%

38,364

41,882

9,17%

25,85%

MÚRCIA

243.572

265.268

8,91%

16,88%

153,512

171,328

11,61%

31,58%

NAVARRA

486

579

19,14%

28,38%

0,215

0,257

19,79%

44,48%

NAVARRA

486

579

19,14%

28,38%

0,215

0,257

19,79%

44,48%

ÀLABA

205

193

-5,85%

-23,11%

0,085

0,064

-24,63%

-36,25%

GUIPÚSCOA

220

230

4,55%

-25,81%

0,106

0,091

-14,26%

-21,05%

BISCAIA

483

471

-2,48%

-10,29%

0,206

0,195

-5,16%

-1,72%

PAÍS BASC

908

894

-1,54%

-17,68%

0,397

0,350

-11,76%

-15,48%

LA RIOJA

54.636

57.878

5,93%

12,09%

33,218

35,737

7,58%

23,40%

LA RIOJA

54.636

57.878

5,93%

12,09%

33,218

35,737

7,58%

23,40%

ALACANT

252.407

256.466

1,61%

4,12%

136,356

142,075

4,19%

7,88%

CASTELLÓ

95.616

99.539

4,10%

10,57%

55,362

59,553

7,57%

22,58%

VALÈNCIA

418.184

427.127

2,14%

9,16%

256,075

266,927

4,24%

19,76%

C.VALENCIANA

766.207

783.132

2,21%

7,63%

447,793

468,555

4,64%

16,22%

TOTAL NACIONAL

7.233.277

7.427.806

2,69%

8,62%

4.731,876

4.912,338

3,81%

17,31%

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda