L'Agència Tributària ha retornat a tancament d'any més de 9.300 milions d'euros a 13.600.000 contribuents

Campanya de Renda 2016

  • Gairebé el 97% de les devolucions i més del 93% dels imports sol·licitats ja han estat abonats
  • S'han presentat per internet 17.355.000 declaracions, el 88% del total, 38 punts més que fa sis anys, quan van començar a reforçar-se les mesures per potenciar la via telemàtica com a fórmula principal de presentació

2 de gener de 2018.- L'Agència Tributària ha realitzat ja, a data de 29 de desembre, el 96,9% de les devolucions corresponents a la Campanya de la Renda 2016, de tal manera que, a tancament de l'any passat, més de 13.618.000 declarants de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) havien obtingut ja la seva devolució. L'import global tornat suma 9.319 milions d'euros, el 93,2% del total sol·licitat.

Les declaracions presentades en la passada Campanya de Renda han estat un total de 19.728.000, fet que suposa gairebé 176.000 més que l'any anterior, amb el que es confirma la sostinguda recuperació del nombre de declarants d'IRPF iniciada l'any 2015.

Es confirma igualment també un nou increment en el nombre de presentacions per internet, assolint ja la xifra de 17.355.000 declaracions, el 88% del total. Fa sis anys (IRPF 2010, presentat el 2011), quan l'Agència Tributària va començar a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica com a fórmula principal de confecció i presentació de declaracions, la proporció no arribava al 50%, de manera que en aquest període el pes d'internet ha crescut en 38 punts.

‘RENDA WEB’ com a dinamitzador de la campanya

La completa implantació aquest any de ‘RENDA WEB’ com a eina universal que ofereix l'Agència Tributària per a la gestió de totes les declaracions suposa la culminació de l'estratègia iniciada fa sis anys amb la posada en marxa del servei REN0 per a l'obtenció de l'esborrany per internet, i que pretenia una acceleració de les presentacions que facilités un procés equivalent en les devolucions, de manera que més contribuents poguessin presentar abans i obtenir, per tant, amb més rapidesa la seva devolució.

En aquest sentit, en els dos primers mesos d'aquesta última campanya s'han presentat un 43% més de declaracions que fa sis anys i s'han incrementat les devolucions un 35%. Ja més de la meitat de les declaracions previstes es presenten en aquests dos primers mesos de campanya.

Malgrat la caiguda que s'ha produït aquesta última campanya en les sol·licituds de devolució, tant en nombre (-3,9%) com en import (-8,8%), les devolucions efectivament realitzades als contribuents fins a la data estan baixant en menor mesura (-3,4% en nombre i – 8,7% en import).

El descens en les sol·licituds de devolució té com contrapartida un sensible increment en les declaracions a ingressar. En aquesta evolució de les declaracions a ingressar i a tornar que difereix de la inicialment prevista han influït dos factors; d'una banda, una evolució més positiva de la prevista en el sector immobiliari, tant en relació amb guanys patrimonials, com respecte a arrendament; i, per altre, a un manteniment el 2016 de l'efecte de la reforma fiscal, que ha permès que més contribuents no hagin de fer la declaració.

Annex: S'incorporen les taules següents:

  • IRPF 2016 (Dades a 29 de desembre per a IRPF 2016 i 30 de desembre per a IRPF 2015)
  • Declaracions presentades
  • Devolucions sol·licitades i pagades (imports en milions d'euros)
  • Devolucions pagades nombre i import 2015/2016 (imports en milions d'euros)