Nou servei d'ajuda per a la confecció de models 131 i 303

S'inclou dins dels portals de Módulos, Renda i  IVA un servei denominat “Servei d'ajuda per a la confecció del model 131 del règim de mòduls IRPF i/o model 303 del règim simplificat IVA”.

Este nou servei d'ajuda té com objectiu facilitar la presentació dels models 131 i 303 per a aquells autònoms que, a causa de l'estat d'alarma pel COVID-19, no poden acudir a les oficines de la AEAT com venien efectuant.El servei es dirigix a empresaris que apliquen el règim de mòduls en el IRPF i règim simplificat en IVA.

Després d'omplir un senzill formulari on indicar prou dades per al càlcul dels mòduls i una altra informació rellevant, el contribuent rebrà els models 131 i 303 confeccionats a través del correu electrònic per a la seua presentació en l'entitat bancària o, si disposa de certificat o cl@ve, el seu emplenament on-line.

Nou servei d'ajuda per a empresaris en mòdulsNova finestra.

Nota per a la confecció dels models 131 i 303 per a empresaris en règim de mòdulsNueva ventana.

L'esmentat servei estarà disponible als corresponents portals:

IVANueva ventana

IRPFNueva ventana

MódulosNueva ventana