Noves eines d'assistència virtual

 1. Eines d'Assistència Virtual de Censos

  S'han incorporat dins de les eines d'assistència virtual, dues noves eines censals:l'"Informador censal" i el "Cercador d'activitats i les seues obligacions tributàries";

  L'"Informador censal" oferix informació sobre els principals tràmits censals com NIF, IAE, apoderaments, sistemes d'identificació digital, certificats tributaris o comprovacions censals.Si està registrat en el sistema Cl@ve o té un certificat electrònic podrà rebre una còpia de la conversa en format PDF en el seu correu electrònic.

  Accés a l'Informador censal

  El "Cercador d'activitats i les seues obligacions tributàries", segons siga una persona física o jurídica, resident o no, i partint de l'activitat econòmica seleccionada, li oferirà la informació referent a l'epígraf d'IAE i a les obligacions tributàries que comporta l'exercici de l'activitat (Impost d'Activitats Econòmiques, IVA, Impost sobre la Renda de Persones Físiques, Impost sobre Societats i les obligacions com a retenidor).

  Accés al Cercador d'activitats i les seues obligacions tributàries 

 2. Eina d'Assistència Virtual de IRPF

  S'ha incorporat dins de les eines d'assistència virtual l'Informador de Renda 2020 que conté les respostes a les preguntes més freqüents sobre el IRPF (mínims personals i familiars, opcions de tributació, deduccions, com declarar els rendiments d'immobles...) així com les qüestions més noves de la Renda 2020 com són els ERTE i l'ingrés mínim vital (IMV).Respecte a ERTE i IMV s'ha habilitat, a més, un servei de xat atés per especialistes.Així, si té un dubte que no ha pogut resoldre amb l'Informador, podrà plantejar-los-la als nostres especialistes.

  Accés a l'Informador de Renda 2020 

 3. INFORMA+

  Amb el nou ‘INFORMA+’, els contribuents poden plantejar qüestions de caràcter tributari per a les quals obtindran una resposta per escrit personalitzada preparada pels nostres especialistes.A més, els contribuents podran accedir a totes les seues consultes a través de l'opció dels "meus Expedients" de la Seu Electrònica.Per a fer ús d'este servei és necessari estar registrat en Cl@ve o disposar de certificat electrònic.

  De moment este servei oferix informació sobre IVA, Subministrament Immediat d'Informació (SII, Llibres registre de IVA on-line) i censos.

  Pot accedir al INFORMA+ a través de:

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda