Libros Comptables d'Impostos Especials

S'han publicat les especificacions tècniques del Projecte SILICIE (Subministrament Immediat de Libros Comptables d'Impostos Especials)