Projecte d'Ordre per la qual s'aprova el model 233 "Declaració informativa per despeses en jardins d'infants o en centres d'educació infantil"

Aviat es publicarà al BOE el Projecte d'Ordre per la qual s'aprova el model 233, «Declaració informativa per despeses en jardins d'infants o centres d'educació infantil autoritzats» i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació, i es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de natura tributària.