2015

 • 18-06-15L'Agència Tributària advertix d'un nou intent de frau de tipus 'phising' a través d'Internet

  L'engany fa referència a una suposada devolució i suplanta la imatge de l'Agència Tributària.

 • 27-05-15Nou apartat PREFERENTS

  A fi de facilitar als contribuents afectats els tràmits en relació amb la tributació de les rendes derivades de deute subordinat o de participacions preferents, l'Agència Tributària ha incorporat un apartat denominat PREFERENTS que es troba ubicat tant al portal de Campanya Renda 2014 com en el de l'IRPF (IMPOSTOS) a la pàgina inicial d'este lloc web.

 • 19-05-15Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret Llei 6/2015, de 14 de maig, pel qual s'adopten diverses mesures de caràcter tributari.

  Regles especials de quantificació de rendes derivades de deute subordinat o de participacions preferents en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

 • 12-05-15Detectat nou servei telefònic de cita prèvia alié a l'Agència Tributària (11847)

  S'ha detectat que determinats números de telèfon, com és el cas de l'11847, oferixen la possibilitat de concertar cita prèvia per a la confecció de declaracions o la modificació d'esborranys en oficines de l'Agència Tributària.

  L'Agència Tributària vol deixar constància que este número de telèfon és totalment alié a la mateixa i que, a més de suposar elevats costos de tarifació per als usuaris, les cites que s'obtinguen a través de l'esmentat número podrien no ser vàlides i per tant no atendre's.

 • 07-05-15Servicis telefònics de cita prèvia aliens a l'Agència Tributària

  S'han detectat serveis de pagament, que suposen una tarifació addicional, a través de números que oferixen accés al telèfon que l'Agència Tributària posa a disposició de tots els contribuents per a concertar cita prèvia de cara a la confecció de la declaració o modificació de l'esborrany de Renda 2014.

  L'Agència Tributària recorda que el telèfon del servei de cita prèvia és el 901 22 33 44, i que a través d'este número l'usuari només assumirà el cost compartit de la trucada a un número 901.També podrà concertar cita prèvia, de manera gratuïta, a través d'Internet.

 • 06-05-15Obertura del termini de petició de cita prèvia per a Renda 2014

  El miércoles 6 de mayo se inicia el plazo de petición de cita previa para la confección de declaraciones y modificación de borradores en oficinas de la Agencia Tributaria y otras Administraciones.Pot sol·licitar cita per Internet, en qualsevol moment del dia, o trucant al telèfon 901 22 33 44 de dilluns a divendres, en horari de 9 a 19 hores.

  El plazo para solicitar cita previa finalizará el próximo 29 de junio.

 • 27-04-15Comunicat difós per l'Agència Tributària el 25 d'abril arran de la informació publicada en premsa eixe mateix dia.

  L'Agència Estatal d'Administració Tributària vol realitzar les següents manifestacions:

  1. Les actuacions realitzades durant les entrades i registres a què es fa referència han sigut desenvolupades complint estrictament la normativa aplicable, amb criteris de professionalitat i eficàcia, d'acord amb les instruccions concretes del Jutge d'Instrucció i a sol·licitud de la Fiscalia.
  2. L'Agència Tributària realitza les seues actuacions amb plena independència i en compliment de les tasques que té encomanades.
  3. Les entrades i registres a què es fa referència es van realitzar davall la coordinació i supervisió de l'Oficina Nacional d'Investigació del Frau, ONIF, de qui depén la investigació al·ludida.La tasca de Vigilància Duanera en estes entrades i registres va ser exclusivament de suport als investigadors.
  4. Una vegada més, l'Agència Tributària vol manifestar el seu total suport als funcionaris en la tasca que realitzen en el marc de les seues respectives funcions.
 • 22-04-15Missatges de text (SMS) per enviar per l'Agència Tributària

  S'ha detectat l'enviament als contribuents de missatges de text (SMS) per part d'empreses d'atenció i informació telefònica, que redireccionen les trucades cap a l'Agència Tributària i les cobren en funció de la seua tarifació, per a sol·licitar serveis com la sol·licitud de l'esborrany de Renda 2014 i la seua confirmació.

 • 20-04-15Ampliació del termini de presentació de determinats models

  Per motius tècnics es àmplia el termini de presentació dels models 123,124,126,128,130,131,136 i 216 fins al 24 d'abril de 2015.

 • 07-04-15Renda i Patrimoni 2014

  El 7 d'abril comença la campanya de Renda el 2014 i ja es pot efectuar per Internet tant la presentació de la declaració com la modificació o confirmació de l'esborrany

  Des d'esta data estan disponibles tots els servicis d'ajuda, per exemple, l'obtenció del nombre de referència (RENØ) per a la presentació per Internet de la declaració de l'impost i per a la consulta modificació o confirmació de l'esborrany i el servei telefònic d'informació.També està disponible la possibilitat de confirmar o modificar esborranys per telèfon o SMS.

  Es pot destacar que l'inici del termini per a la sol·licitud de cita prèvia per a la confecció de declaració i modificacions d'esborranys en oficines de l'Agència Tributària no es produirà fins al proper dia 6 de maig.L'inici del termini per a l'atenció presencial en oficines i per a la presentació de declaracions i esborranys en paper comença l'11 de maig.

Imatge Carregant