Avís de fi de col·laboració social restringida

Avís a col·laboradors socials que utilitzen la modalitat de certificats electrònics de representant de persona jurídica restringits (col·laboració social restringida)

El dia 1 de febrer de 2020 deixarà de validar-se en les aplicacions de presentació de declaracions tributàries de la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la modalitat de col·laboració social restringida, i únicament es validarà la denominada col·laboració social delegada.

La col·laboració social delegada permet gestionar el cens dels empleats (del col·laborador social) que amb els seus certificats d'usuari personals podran presentar declaracions tributàries (i consultar les prèviament presentades per ell mateix o per qualsevol delegat del col·laborador social mentre continue estant autoritzat per l'esmentat col·laborador social) en l'àmbit de la col·laboració social en l'aplicació dels tributs.Este canvi està relacionat amb el fet que els certificats de representant de persona jurídica es poden utilitzar davant de qualsevol administració pública que els admeta amb capacitat de representació total, per la qual cosa no té sentit mantindre la col·laboració social restringida en l'àmbit tributari.

En esta modalitat de col·laboració social delegada, el col·laborador social amb el seu certificat electrònic podrà presentar (i consultar) les declaracions dels obligats tributaris presentades per ell mateix o per qualsevol dels seus empleats autoritzats com delegats.

A partir d'1 de febrer de 2020 amb qualsevol certificat electrònic en vigor (de representant de persona jurídica o de persones física si fora el cas) del col·laborador social, es podran realitzar tant actuacions en nom de tercers com actuacions en nom propi.Només revocant els certificats de representant de persona jurídica restringits en l'actualitat s'evitarà la presentació i consulta de les declaracions pròpies del col·laborador social.Per tant, si utilitza la Col·laboració Social Restringida ha de migrar abans de l'1 de febrer als empleats que actualment utilitzen certificats de representant de persona jurídica al nou model de Col·laboració Social Delegada perquè puguen continuar realitzant presentacions en nom de tercers sense utilitzar estos certificats electrònics, que a partir d'eixa data es podran utilitzar sense cap tipus de restricció a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària.

Més informació del sistema de col·laboració social delegada: Evolució del model de Col·laboració Social per a entitats privades i professionals de la gestió tributària