Grups de treball

 • Al si del Fòrum de Grans Empreses estan constituïts actualment els següents grups de treball:

  • Grup de treball de relació cooperativa, creat el juliol de 2012, amb la següent composició:

   • Per part de les empreses, representants de:

    • ACERINOX
    • BANC SANTANDER
    • BBVA
    • IBERDROLA
    • INDITEX
    • REPSOL
    • SIEMENS
    • TELEFÒNICA
   • Per part de l'Administració tributària, representants de:

    • Departament d'inspecció financera i tributària
    • Departament de duanes i impostos especials
    • Delegació Central de Grans Contribuents
    • Servei de Planificació i Relacions Institucionals

  Este Grup de Treball ha fet vint reunions des de la seua constitució.

  • Grup de treball per a l'anàlisi i racionalització de càrregues fiscals indirectes, creat el juliol de 2009, amb la següent composició:

   • Per part de les empreses, representants de:
    • LA CAIXA
    • COFARES
    • EL TALL ANGLÉS
    • MAPFRE
    • MERCADONA
    • RENAULT ESPANYA
    • VODAFONE
   • Per part de l'Administració tributària, representants de:

    • Departament d'inspecció financera i tributària
    • Departament de duanes i impostos especials
    • Departamento de Gestión Tributaria
    • Departamento de Recaudación
    • Delegació Central de Grans Contribuents
    • Servei de Planificació i Relacions Institucionals
    • Direcció General de Tributs

  Este grup de treball ha fet vint reunions des de la seua constitució.

  • Grup de Treball sobre Impostos Especials, creat el novembre de 2010, amb la següent composició:

   • Per part de les empreses, representants de:

    • BP OIL ESPANYA
    • CEPSA
    • CLH
    • ENDESA
    • GAS NATURAL
    • IBERDROLA
    • MERCADONA
    • RENAULT
    • REPSOL
   • Per part de l'Administració tributària, representants de:

    • Departament de duanes i impostos especials
    • Departamento de Gestión Tributaria
    • Delegació Central de Grans Contribuents
    • Servei de Planificació i Relacions Institucionals
    • Direcció General de Tributs

  Este grup de treball ha fet dinou reunions des de la seua constitució.

  • Grup de treball sobre preus de transferència, creat el juliol de 2009, amb la següent composició:

   • Per part de les empreses, representants de:

    • AMADEUS
    • BBVA
    • FCC
    • FERROVIAL
    • IBERDROLA
    • INDITEX
    • MAPFRE
    • MICHELIN
    • NORFIN HOLDER
    • REPSOL
    • SEAT
   • Per part de l'Administració tributària, representants de:

    • Departament d'inspecció financera i tributària
    • Departament de duanes i impostos especials
    • Delegació Central de Grans Contribuents
    • Servei de Planificació i Relacions Institucionals
    • Direcció General de Tributs

  Este grup de treball ha fet catorze reunions des de la seua constitució, sent l'últim el 28 de novembre de 2012.En l'actualitat ha conclòs els seus treballs i, al seu lloc, en el Ple del 29 d'octubre de 2013 es va crear el Grup de Treball d'anàlisi de la normativa tributària i de reducció de la conflictivitat.

  • Grup de treball d'anàlisi de la normativa tributària i de reducció de la conflictivitat, creat l'octubre de 2013, amb la següent composició:

   • Per part de les empreses, representants de:

    • ACS
    • AMADEUS
    • BANC DE SABADELL
    • BANKIA
    • CARREFOUR
    • FCC
    • FERROVIAL
    • IBERDROLA
    • INDITEX
    • MICHELIN
    • SEAT
   • Per part de l'Administració tributària, representants de:

    • Departamento de Gestión Tributaria
    • Departament d'inspecció financera i tributària
    • Delegació Central de Grans Contribuents
    • Servei de Planificació i Relacions Institucionals
    • Direcció General de Tributs

  Este grup de treball ha fet onze reunions des de la seua constitució.

  • Grup de treball del Subministrament Immediat d'Informació (SII), creat el novembre de 2014, amb la següent composició:

   • Per part de les empreses, representants de:

    • EL TALL ANGLÉS
    • ENDESA
    • IBERDROLA
    • MERCADONA
    • MICHELIN
    • REPSOL
    • TELEFÒNICA
    • VODAFONE
   • Per part de l'Administració tributària, representants de:

    • Departamento de Gestión Tributaria
    • Departamento de Informática Tributaria
    • Departament d'inspecció financera i tributària
    • Servei de Planificació i Relacions Institucionals

  Este Grup de Treball ha fet set reunions des de la seua constitució.

 • Es convoca a totes les reunions dels grups de treball al representant del BANC SANTANDER, com a col·laborador de la Secretaria Tècnica del Fòrum en representació de les empreses participants en el mateix.