Quantitats depositades en comptes vivenda (suprimits la deducció a partir de l'1 de gener de 2013)

No podrà aplicar-se cap deducció per les aportacions realitzades en comptes vivenda a partir de l'1 de gener de 2013.A partir d'eixa data queda suprimida la deducció per comptes vivenda.

Pèrdua del dret a les deduccions practicades:

Es perdrà el dret a les deduccions practicades fins a 31 de desembre de 2012 per quantitats depositades en compte vivenda en els següents supòsits:

  1. Quan el contribuent dispose de quantitats depositades en el compte habitatge per a fins diferents de la primera adquisició o rehabilitació de la residència habitual.En cas de disposició parcial, s'entén que les quantitats disposades són les primeres depositades.
  2. Cuando transcurran cuatro años a partir de la fecha en que fue abierta la cuenta, sin que se haya adquirido o rehabilitado la vivienda.
  3. Cuando la posterior adquisición o rehabilitación de la vivienda no cumpla las condiciones que determinan el derecho a la deducción por ese concepto.