Àmbit d'aplicació

La deducció per inversió en vivenda habitual per a aquells contribuents que tinguen de dret al Règim Transitori, resulta aplicable als següents supòsits:

  • Adquisició o rehabilitació de la vivenda habitual.
  • Construcció o ampliació de l'habitatge habitual.
  • Obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual del contribuyente por razón de discapacidad.