Llogater IVA

L'arrendament d'habitatges utilitzats exclusivament com a tals, amb els mobles, garatges i annexos (arrendats conjuntament quan així s'establisca al contracte d'arrendament), és una operació exempta d'IVA, pel que el llogater no repercutirà ni ingressarà l'impost per este concepte, ni l'arrendatari no està obligat a suportar-ho.

No s'aplicarà l'exempció en aquells casos en què s'atribuïsca a un habitatge un ús mixt, com a habitatge o com a despatx professional.

No està exempt de l'impost l'arrendament d'habitatges moblats quan el llogater es compromet a prestar serveis propis de la indústria hotelera (tals com neteja, rentat de roba, llençols, tovalloles, etc.).

Tampoc no és exempt de l'impost l'arrendament de vivendes moblades efectuat per una persona jurídica per tal de destinar-lo, cedint el seu ús, a residència d'empleats.