Què són els ingressos a compte?.

Quantitats que s'ingressen enl'Administració tributària pel pagador de determinades rendes, per estar així establit en la llei, com a avançament de la quota de l'Impost que ha de pagar el perceptor de les mateixes.

Els ingressos a compte poden ser repercutits per qui els realitza al perceptor de les rendes