Què són les retencions?.

Quantitats que es trauen al contribuent pel pagador de determinades rendes, per estar així establit en la llei, per a ingressar-les enl'Administraciótributària com a “avançament” de la quota de l'Impost que el contribuent ha de pagar