Quines rendes no estan sotmeses a retenció o a ingrés a compte?

En els casos previstos a l'article 75.3 del Reial Decret 439/2007, de 30 de març (Reglament de l'IRPF) no hi haurà obligació de practicar retenció o ingrés a compte, entre ells destaquen els següents:
  • Les rendes exemptes excepte en el cas de dividends i participacions de beneficis exemptes, dietes i despeses de viatge exceptuades de gravamen.
  • Els rendiments de les Lletres de Tresor.
  • Les primes de conversió d'obligacions en accions.
  • Els rendiments procedents de l'arrendament o subarrendament d'immobles urbans en determinats suposats.