Deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla

Es redefinixen conforme a l'Impost sobre Societats les rendes procedents de societats que operen efectivament i materialment a Ceuta o Melilla.

(Modificació article 68.4 LIRPF)