Deducció de 400 € en l'IRPF:Deducció per obtenció de rendiments del treball o d'activitats econòmiques

Se suprimix la deducció establida per a aquells contribuents amb rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

(Se suprimix l'article 80.bis LIRPF)