Explica estalvi empresa

Se suprimix la deducció per compte estalvi empresa.

(Modificació articles 68.6, 70, 96.4 i 105.2 f) de la LIRPF)