25-08-2017 Nova versió del format de factura electrònica "facturae"

En el BOE del dia 25 d'agost s'ha publicat la Resolució de 24 d'agost de 2017, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital i de les Secretaries d'Estat d'Hisenda i de Pressupostos i Despeses, per la qual es publica una nova versió, 3.2.2, del format de factura electrònica "facturae".

  • Resolución de 24 de agosto de 2017,

    de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva versión, 3.2.2, del formato de factura electrónica "facturae".

     (BOE, 25-agosto-2017) Butlletí Oficial de l'Estat en nova finestra