08-01-2019 Presentació de les sol·licituds de rectificació d'autoliquidació. Col·laboració social

S'estén la col·laboració social a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds de rectificació d'autoliquidació i s'aprova el document normalitzat per acreditar la representació per a la seva presentació per via telemàtica en nom de tercers.

  • Resolución de 21 de diciembre de 2018,

    de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación por vía telemática de las solicitudes de rectificación de autoliquidación y se aprueba el documento normalizado para acreditar la representación para su presentación por vía telemática en nombre de terceros.

     (BOE, 07-enero-2019) Butlletí Oficial de l'Estat en nova finestra