Text del Projecte d'Ordre Ministerial, per la qual s'aprova el model 179, “Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics” i s'estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació que, previsiblement es publicarà al BOE.