Nou servei d'ajuda d'IVA: Consulta detallistes en recàrrec d'equivalència

Amb este servici d'ajuda pot consultar si el seu client (empresari detallista) està sotmés o no al Règim Especial del recàrrec d'equivalència.Es recorda que els proveïdors dels detallistes que estiguen en recàrrec d'equivalència els repercutiran, a més de l'IVA, el recàrrec d'equivalència de forma independent a la factura i sobre la mateixa base.La liquidació i l'ingrés del recàrrec d'equivalència s'efectuaran pel proveïdor conjuntament amb l'IVA i ajustant-se a les mateixes normes.

El comerciant minorista té l'obligació d'acreditar davant dels seus proveïdors el fet d'estar sotmés o no al Règim del recàrrec d'equivalència. La dada oferida per este servei d'ajuda es correspon amb la situació censal en la data de consulta.

Enllace el nou servei d'ajuda i més informació sobre el Règim del recàrrec d'equivalència: