Nou procediment d'acreditació per a Certificats de Representant de Persona Jurídica i de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica de la FNMT a través de les oficines de Correus

La FNMT ha habilitat un nou procediment d'acreditació per a Certificats de Representant de Persona JurídicaNova finestra i de Representant d'Entitat sense Personalitat JurídicaNova finestra a través de les oficines de Correus, addicional al ja existent.

Per tant, el sol·licitant d'estos certificats podrà acreditar la seua identitat a les oficines d'inscripcions de la  AEAT (prèvia cita) com a fins a hora, o bé a les oficines de Correus.

Per a acreditar la identitat a les oficines de Correus, el procés per a obtindre el Codi de sol·licitud és el mateix. A més, s'haurà d'omplir electrònicament un formulari de sol·licitud on line amb les dades de contacte, disponible en la pàgina web de la FNMT. Una vegada farcit, juntament amb la documentació necessària per a l'acreditació de la identitat del representant, de les seues facultats de representació i entitat representada, haurà d'acudir a una oficina de Correus amb la documentació que es detalla en la pàgina web de la FNMT.

Qualsevol error en l'emplenament o la falta de documentació suposarà la no-emissió del certificat; la FNMT informarà l'usuari a través del seu servei d'Atenció a Usuaris, havent de repetir-se el procés d'acreditació complet, aportant la documentació de nou.

Consulte tota la informació sobre les condicions del servei en la pàgina web de la FNMTNova finestra.