Entrada en vigor del nou Reglament General de Protecció de Dades de la UE

A partir del 25 de maig de 2018, entra en vigor el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (RGPD). L'Agència Tributària ha publicat treballant en la revisió i adaptació dels seus procediments per complir amb els nous requisits que introdueix el RGPD. Entre els objectius més importants del nou reglament es troben els d'Hèlsinki la transparència sobre com s'utilitzen les seves dades de caràcter personal i reforçar el seu dret a protegir-los.

A la Seu electrònica, podrà trobar tota la informació relativa als tractaments de dades de caràcter personal que realitza l'Agència Tributària en l'acompliment de les seves funcions per a l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i duaner, així com els benvingut de posar-se en contacte amb l'Agència Tributària per a les els drets que li confereix el reglament com usuari dels serveis que li ofereix l'Agència Tributària per al compliment de les seves obligacions tributàries. Al final del text podrà informar-se sobre aspectes bàsics relatius a les activitats de tractament de dades de caràcter personal i accedir a la resta d'informació i tràmits relacionats amb el compliment del nou reglament.

L'Agència Tributària com) de les dades de caràcter personal que gestiona disposa de polítiques, procediments i mesures orientades a protegir la seguretat de les dades de caràcter personal, i per tant, la privacitat de les persones. Aquestes mesures estan en contínua revisió per subadaptar a l'evolució dels serveis que es rss als obligats tributaris, els model, l'evolució de la tecnologia i els requisits legals.