Canvi en el certificat electrònic a utilitzar per identificar la Seu electrònica de l'Agència Tributària

El proper dia 10 de desembre es canviarem el certificat electrònic de Seu que s'utilitza per identificar la Seu Electrònica de l'Agència Tributària i seus).

El nou certificat es pot consultar en el següent enllaç: https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/va_es/Inicio/_otros_/Validacion_del_certificado_de_sede/Validacion_del_certificado_de_sede.shtml