Models de declaració sobre mecanismes transfronterers de planificació fiscal (models 234, 235 i 236) i comunicacions entre particulars (DAC6)

S'ha publicat un bàner amb el contingut informatiu i de tramitació de les obligacions informatives sobre determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal (DAC6) (Directiva (UE) 2018/822 del consell, de 25 de maig de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE).

Es recorden els següents terminis de presentació:

Model 234 de "Declaració d'informació de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal"

  • Els mecanismes transfronterers la primera fase d'execució del qual s'haja realitzat, d'acord amb el previst a l'article 46 del RGAT, entre el 25 de juny de 2018 i el 30 de juny de 2020, hauran de ser objecte de declaració en el termini de trenta dies naturals següents a partir del 14 d'abril de 2021 (data d'entrada en vigor de l'ordre ministerial que va aprovar els models de declaració).

  • Els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació l'obligació de declaració de la qual haja nascut entre l'1 de juliol de 2020 i el 13 d'abril de 2021 (dia anterior a l'entrada en vigor de l'ordre ministerial que va aprovar els models de declaració) s'hauran de declarar en el termini de trenta dies naturals següents a partir del 14 d'abril de 2021.

  • Per als mecanismes l'obligació de declaració dels quals haja nascut a partir del 14 d'abril de 2021, s'aplica el termini general: s'hauran de declarar en el termini dels trenta dies naturals següents al naixement de l'obligació.

Model 235 de "Declaració d'informació d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables"

  • La declaració d'informació d'actualització dels mecanismes transfronterers comercialitzables llocs a disposició, posteriorment al mecanisme originàriament declarat, entre l'1 de juliol de 2020 i el 31 de març de 2021, s'haurà de realitzar en el termini de trenta dies naturals següents a partir del 14 d'abril de 2021.

  • El termini de declaració de la informativa sobre l'actualització de mecanisme transfronterers comerciables llocs a disposició a partir de l'1 d'abril de 2021:  serà el mes natural següent a l'acabament del trimestre natural en què s'hagen posat a disposició mecanismes transfronterers comercialitzables posteriorment al mateix mecanisme originàriament declarat.

MODEL 236 de "Declaració d'informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal"

El seu termini de presentació serà l'últim trimestre de l'any natural següent a aquell en el qual s'haja produït la utilització a Espanya dels mecanismes transfronterers que hagen hagut de ser prèviament declarats.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda