Impost sobre Transaccions Financeres.Aprovació del model 604

S'ha publicat en el BOE l'Ordre HAC/510/2021, de 26 de maig, per la qual s'aprova el model 604 "Imposat sobre les Transaccions Financeres.Autoliquidació" i es determinen la forma i procediment per a la seua presentació.

Per a facilitar el compliment de les obligacions  tributàries derivades d'este impost s'ha creat un bàner amb informació i accessos als tràmits d'este impost.

Es recorda que la presentació de les autoliquidacions corresponents als mesos de gener, febrer, març i abril de 2021, així com l'ingrés dels respectius deutes tributaris, s'efectuarà en el termini per a la presentació i ingrés de l'autoliquidació corresponent al mes de maig de 2021, és a dir, des del 10 de juny de 2021.

Impost sobre Transaccions Financeres

  •  Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo,

    por la que se aprueba el modelo 604 "Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación" y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

     (BOE, 28-mayo-2021)
  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda