IVA règim de viatgers

A partir del dia 5 del present mes de juliol queda suprimida la limitació de despesa mínim de 90,15 € per factura, a l'efecte de la devolució de l'IVA pagat per les compres de viatgers en la Peninsula i Illa Balears.