Indicacions per a emplenar els models 189 i 198 al pròxim exercici

Es publiquen en l'apartat d'"Informació i ajuda" dels models 189 (Declaració informativa.valors, assegurances i rendes) i 198 (Declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris) determinades indicacions per a emplenar els esmentats models de declaracions informatives, amb la finalitat de millorar la qualitat de la informació fiscal derivada dels mateixos per a l'exercici 2021.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda