Ordres d'estructura i organització de l'Agència Tributària

El BOE publica la revisió i actualització d'una sèrie d'ordres en matèria d'estructura i organització de l'Agència Tributària, que immediatament tindran el consegüent desenvolupament mitjançant diverses resolucions de l'Agència, que també apareixeran publicades en el BOE.

Les modificacions se centren, bàsicament, en dos aspectes. D'una banda, el Pla Estratègic de l'Agència Tributària 2020-2023 recull la necessitat d'avançar en el procés ja iniciat de regionalització i nacionalització de determinades funcions i competències per a reforçar l'eficiència de les actuacions de l'Agència. D'altra banda, s'introduïxen les modificacions d'estructura vinculades amb un dels projectes més rellevants inclosos en el Pla Estratègic, la creació de les Administracions d'Assistència Digital Integral (les ‘ADI’) amb les quals es desenvoluparà un nou model d'assistència basat en canals no presencials, complementari del presencial tradicional, que permetrà una millor atenció al contribuent, més àgil, senzilla i de qualitat.

 •  Orden PCM/3/2021, de 11 de enero,

  por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias.

   (BOE, 13-enero-2021)
 •  Orden HAC/1324/2020, de 30 de octubre,

  por la que se modifica la Orden de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

   (BOE, 13-enero-2021)
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda