Devolució del IVA a empresaris o professionals establits al Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord

Resolució de 4 de gener de 2021, de la Direcció General de Tributs, sobre la devolució de les quotes de IVA suportades o satisfetes per empresaris o professionals establits als territoris del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord.

  •  Resolución de 4 de enero de 2021,

    de la Dirección General de Tributos, sobre la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los empresarios o profesionales establecidos en los territorios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

     (BOE, 05-enero-2021)
  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda