Març

 • 30-03-17Informe mensual de Recaptació Tributària disponible en anglés

  Monthly report December 2016 (summary), January 2017 and February 2017.

 • 30-03-17Informes de Recaptació Tributària (el desembre 2016, el gener i el febrer 2017)

  Informes mensuals i sèries històriques de Recaptació Tributària corresponents al mes de desembre de 2016, gener i febrer de 2017

 • 27-03-17 Acords de col·laboració social amb empreses subministradores de programari per al SII (Subministrament Immediat d'Informació)

  Amb la posada en marxa del sistema Subministrament Immediat d'Informació (SII), les entitats subministradores de programari relacionat amb la gestió empresarial podran realitzar, a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, el subministrament electrònic dels registres de facturació per a l'administració dels llibres registre de l'Impost sobre el Valor Afegit d'empresaris, professionals i altres subjectes passius el període de liquidació del qual coincidisca amb el mes natural, d'acord amb l'article 71.3 del Reglament de l'impost, així com de la resta de subjectes passius de l'Impost sobre el Valor Afegit que ho desitgen.

  A tal final podran subscriure un acord de col·laboració social en l'aplicació dels tributs per a la presentació telemàtica de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris en representació de tercers posant-se en contacte amb la seua Delegació de l'Agència Tributària o amb el Centre d'Atenció Telefónica, on se'ls informarà de la documentació a aportar per a la seua subscripció.

 • 24-03-17Model de representació per al subministrament electrònic de registres de facturació

  S'aprova el document normalitzat per a acreditar la representació de tercers per al Subministrament Electrònic de Registres de Facturació a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

 • 23-03-17Declaració de la Renda i del Patrimoni, exercici 2016

  S'aproven els models de declaració de l'IRPF i de l'Impost sobre el Patrimoni, exercici 2016, s'establixen els procediments d'obtenció, modificació, confirmació i presentació de l'esborrany de declaració de l'IRPF i el procediment per a la presentació d'ambdós.

 • 21-03-17Estadístiques de matriculacions (febrer 2017)

  Avenç Mensual sobre l'impost de matriculació de vehicles corresponent al mes de febrer de 2017.

 • 21-03-17Estadístiques de comerç exterior.Dades estadístiques.Últimes estadístiques publicades

  Últimes estadístiques publicades de Comerç Exterior, corresponents al mes de gener de 2017.

 • 15-03-17Models 222 i 202

  S'aproven els models 222 i 202 per a efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats i de l'Impost sobre la Renda de No Residents.

 • 13-03-17Aduanas. Tancament de la versió DVD003 i IDA003

  Està previst el tancament de les versions DVD003 i IDA003 per al dia 08/05/2017, podent utilitzar les versions DVD004 i IDA004 adaptades a les modificacions del Codi Duaner de la Unió (CAU) en la seua part de garanties per GRN.

  Es modifica la guia DVD003 / IDA003 per a incloure adaptacions necessàries al nou CAU i, en concret, pel que fa al relacionat amb la declaració de les garanties dels deutes duaners potencials la qual cosa es deriven de la declaració duanera de vinculació a depòsit duaner.

  La nova aplicació nacional de garanties, pas previ a la futura aplicació de garanties de la Unió, preveu un número de garantia (GRN) per operador, aval i finalitat o bé un GRN per operador, aval i multifinalidadque es constituïsca davant de la Duana, a diferència de l'aplicació existent fins a la data que preveu un únic número de garantia per operador/finalitat.

  Per això és necessari modificar esta guia de manera que siga possible la declaració de diverses garanties en un mateix missatge.

 • 13-03-17 Informació tècnica i preguntes freqüents (versió 0.6)

  Preguntes més freqüents: errata

  S'ha corregit la següent errata a la pàgina 37: 

  On diu: LLIBRE REGISTRE DE BÉNS D'INVERSIÓ.
  Ha de dir: 5. LLIBRE REGISTRE DE BÉNS D'INVERSIÓ.

  A partir d'este apartat es procedix a renumerar els títols posteriors i les corresponents FAQs.

 • 03-03-17Importació, modificació de les guies d'edifact i XML.
  1. Edifact.

   En esta nova versió 6.4 s'explica les modificacions que es poden realitzar sobre un pD, pD+, preDsi i dúa atesa una operació (alta, modificació, anul·lació ) i la via inicial d'enregistrament del dúa XML, Edifact.

  2. XML

   En esta nova versió 0.4 s'explica les modificacions que es poden realitzar sobre un pD, pD+, preDsi i dúa atesa una operació (alta, modificació, anul·lació ) i la via inicial d'enregistrament del dúa XML, Edifact.

   També correcció d'errates (amb publicació de nous esquemes) i ampliació d'informació.