30-08-2017 Aprovació de declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.

En el BOE de 30 d'agost es publica l'Ordre HFP/816/2017, de 28 d'agost, per la qual s'aprova el model 232 de declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.

  • Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto,

    por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.

     (BOE, 30-agosto-2017) Butlletí Oficial de l'Estat en nova finestra