Publicació de la versió V6.2 de la guia d'importació i altres novetats referents a les noves garanties CAU

  1. Es publica la nova versió de la guia edifact d'importació per a corregir els exemples de garanties per GRN.També s'explica amb més detall el seu format.

  2. Des del dia 12/09/2016 es pot emprovar en l'entorn de proves el nou missatge edifact amb la versió ICS006.

  3. A partir del dia 26/09/2016, es trobarà en Producció.