30-12-2016 Impost sobre Societats:nou model 231 Declaració d'informació país per país

S'aprova el model 231 de Declaració d'informació país per país.