07-12-2016 Mitjans electrònics en la gestió de l'IVA

Es publica el Reial Decret 596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'IVA.
El nou sistema d'administració de llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària s'implantarà a partir d'1 de juliol de 2017